V Německu pěstovaná knihomolná vášeň.
Knihkupectví jsou se svojí atmosférou stejná všude na Zemi.Dávají člověku zažít pocit hledače pokladů, nechávají nás ztrácet se mezi regály plnými slov.Až po chvíli si uvědomuju, že vše je pro mě zakódováno germánskou, češtině tak nepodobnou, šifrou.Volím tedy knihy krásné, vynikající obálkou i rozměry.V názvu zakomponovane slovo láska(LIEBE) dává tušit hodiny ochotné spolupráce se slovníkem.

Komentáře

Oblíbené příspěvky